Phần này nói về cây thuốc vị thuốc, cách sử dụng theo triết lý Y học Đông phương

Nói về các cây thuốc thường gặp trong đời sống và công dụng của chúng trong phòng trị bệnh thông thường