Khu vực này đề cập đến sức khỏe, y dược học, chủ yếu theo hướng Y dược học tự nhiên, theo triết lý Á Đông, nhưng có đối chiếu với Y học hiện địa của Phương Tây