Các khóa học về các loại ngôn ngữ khác nhau. Triết lý là tạo dựng hệ tư duy về ngôn ngữ tự nhiên, kết nối mọi ngôn ngữ theo Logic hóa. Nâng cấp và hoàn thiện cho mỗi đối tượng học tập ngôn ngữ

Khóa học dành cho người có yêu thích tìm hiểu thêm tiếng Đức sau khi đã có trình độ tương đối một ngoại ngữ nào đó (Ưu tiên là tiếng Anh)

Khóa học này dành cho mọi đối tượng muốn hoàn thiện gốc ngôn ngữ Anh. Với người chưa từng học, đây là những viên gạch đầu tiên. Với người đã học nhưng chưa nắm vững, đây là sự chỉnh đốn lại đội hình nhận thức để sẵn sàng vươn lên các bậc cao hơn.