Các khóa học, các đề tài bàn luận xung quanh các ngành khoa học phi chính thống như: Chiêm tinh, bói toán, kinh dịch, Tarrot ...

Khóa học dành cho mọi lứa tuổi có nhu cầu rèn luyện thể chất ở mức độ sơ cấp nhất.