Các khóa học theo tinh thần, triết lý giáo dục của Steiner (Rudolf Steiner)

Lớp học dành cho Nhóm Tinh Hoa. Với các đối tượng khác nhau

Bảo Trâm, Nam Phong là học sinh lớp 4 học theo chương trình giáo dục Steiner.

Phương Mai là học sinh lớp 4 trường công lập.

Mục đích lớp học nhằm cân bằng kiến thức cho các bạn nhỏ. 

HS Steiner cần luyện khả năng tư duy nhanh, mạch lạc, dứt điểm của giáo dục công lập.

HS Công lập cần tăng cường thêm sự linh hoạt, kết nối đa chiều giữa toán học và các môn học khác

Bắt đầu tiếp nối nhận thức toán học cho học sinh theo tư tưởng Phức hợp. Bao gồm quan điểm Thế giới thực (Real World) và quan điểm Steiner