Tổng hợp các khóa học xoay quanh kiến thức phổ thông cho đối tượng chính là học sinh từ 18 tuổi trở xuống

Khóa học thí điểm với mục đích tiếp nối kiến thức cho HS lớp 10 đại trà, áp dụng thí điểm lần đầu cho Hoàng Tuệ Nhi (2007) lớp 10 Chu Văn An.

Mục đích khóa học nhằm vá lại kiến thức tổng quan về Toán học và các môn khoa học tự nhiên.

Thời lượng dự tính: 7-10 Days


Các Block ôn tập dành cho học sinh lớp 5-7, Ôn luyện kỹ năng và nhận thức về Phân số, Số học.

Toán lớp 4, dùng cho đa số đối tượng học sinh thuộc các chương trình khác nhau.

Khóa học thí điểm với mục đích tiếp nối kiến thức cho HS lớp 10 đại trà, áp dụng thí điểm lần đầu cho Hoàng Tuệ Nhi (2007) lớp 10 Chu Văn An.

Mục đích khóa học nhằm vá lại kiến thức tổng quan về Lịch Sử, Xã Hội Học, Văn Học.

Thời lượng dự tính: 10-15 Days