Available courses

Lớp 10-11-12: Tri Thức Tổng Quan - Tự Nhiên

Khóa học thí điểm với mục đích tiếp nối kiến thức cho HS lớp 10 đại...
Course

Ôn Luyện Toán Cơ Bản lớp 5:7

Các Block ôn tập dành cho học sinh lớp 5-7, Ôn luyện kỹ năng và nhậ...
Course

Toán cơ bản lớp 4

Toán lớp 4, dùng cho đa số đối tượng học sinh thuộc các chương trìn...
Course

Lớp 10 - 11 - 12: Tri Thức Tổng Quan - Xã Hội

Khóa học thí điểm với mục đích tiếp nối kiến thức cho HS lớp 10 đại...
Course

Steiner Toán lớp 4-5

Lớp học dành cho Nhóm Tinh Hoa. Với các đối tượng khác nhauBảo Trâm...
Course

Nhận thức cho học sinh lớp 4 theo STEINER

Bắt đầu tiếp nối nhận thức toán học cho học sinh theo tư tưởng Phức...
Course

Sử dụng LMS cho người nội bộ

Tài liệu hướng dẫn sử dụng LMS cho mọi người.
Course

Rèn Luyện 1

Khóa học dành cho mọi lứa tuổi có nhu cầu rèn luyện thể chất ở mức ...
Course

Cây rau - Cây thuốc thường gặp

Nói về các cây thuốc thường gặp trong đời sống và công dụng của chú...
Course

Tiếng Đức Nền tảng - 1

Khóa học dành cho người có yêu thích tìm hiểu thêm tiếng Đức sau kh...
Course

Tiếng Anh - Nền Tảng-1

Khóa học này dành cho mọi đối tượng muốn hoàn thiện gốc ngôn ngữ An...
Course